Przedawnienie wierzytelności

W 2008 roku jako firma wykonałem usługę dla kontrahenta, który za usługe nie zapłacił. Skierowałem sprawę do sądu a później oddałem do komornika. Komornik kilka miesięcy temu umorzył postępowanie, stwierdzając niewypłacalność dłużnika. Czy to oznacza, że nie odzyskam wynagrodzenia za zrealizowaną usługę?

Sprawdź jak odpowiedział nasz specjalista…