Wyspa Man

Zakładanie spółek na Wyspie Man

Zapoznaj się z artykułem raje podatkowe

Isle of Man to wyspa położona na Morzu Irlandzkim pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią. Chociaż sama wyspa nie jest integralną częścią Wielkiej Brytanii to rząd Wielkiej Brytanii odpowiada za jej sprawy zagraniczne i obronność, a sam parlament brytyjski ma moc uchwalania aktów obowiązujących również na Wyspie Man. Wyspa nie jest co prawda członkiem Unii Europejskiej, to przynależy terytorialnie do obszaru celnego Wspólnot Europejskich w związku z czym obowiązuje tu swoboda przepływu towarów z Unią Europejską.

W jurysdykcji Wyspy Man został zniesiony podatek od osób prawnych, wyjątkiem są instytucje finansowe objęte 10% podatkiem od dochodów.

Wyspa Man posiada podpisaną z Polską umowę o prowadzeniu wymiany informacji podatkowych, równocześnie nie znajduje się na liście Ministra Finansów jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Ponadto Wyspa Man podpisała również umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Bahrajnem, Danią, Estonią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Grenlandią, Guernsey, Islandią, Jersey, Maltą, Norwegią, Szwecją i Wielką Brytanią. Również została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską w zakresie niektórych dochodów osób fizycznych oraz z Irlandią o przyznaniu ulg w odniesieniu do niektórych dochodów osób fizycznych.

Wyspa Man jest jurysdykcją z pewnością wartą uwagi w tym zwłaszcza dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia internetowych gier kasynowych lub poker roomu, jak również zakładów sportowych i innych. Przemawia za tym przede wszystkim świetnie rozwiązana infrastruktura wyspy przystosowana do tego typu przedsięwzięć, przychylne nastawienie rządu i władz wyspy w stosunku do branży internetowego hazardu, jak również zainteresowanie ze strony rządu dotowaniem nowych przedsięwzięć jeżeli mają one na celu rozwój samej wyspy i/lub stworzenie nowych miejsc pracy na wyspie. Posiadanie pełnej licencji (master license) OGRA na wyspie wiąże się z kosztem 35 000 GBP (koszt ponoszony jest raz na pięć lat) + jednorazową opłatą w wysokości 5 000 GBP za rozpatrzenie aplikacji o przyznanie pełnej licencji. Istnieje również możliwość wykupienia tańszej sub-licencji, gdzie tego typu rozwiązanie wiąże się z coroczną opłatą w wysokości 5 000 GBP + jednorazową opłatą 5 000 GBP za rozpatrzenie aplikacji o przyznanie sub-licencji. Również same regulacje dotyczące przyznawania licencji są tutaj mniej rygorystyczne od niektórych innych jurysdykcji przystosowanych do tworzenia spółek świadczących tego typu internetową rozrywkę, jak m.in. Gibraltar.