Seszele

Zakładanie spółek na Seszelach

Republika Seszeli pozostaje poza zasięgiem wszelkiej jurysdykcji Unii Europejskiej oferując rozwiązania prawno-podatkowe sprzyjające zakładaniu firm International Business Company, Międzynarodowych Trustów, licencjonowanych banków offshorowych i towarzystw ubezpieczeniowych oraz regulujących branżę papierów wartościowych.
Założona spółka na Seszelach typu IBC nie podlega żadnym podatkom od dochodów, brak tu również podatku VAT, jak również dochody beneficjentów tego typu firm nie podlegają opodatkowaniu w Republice Seszeli. Również dane udziałowców oraz dyrektorów tak utworzonej firmy międzynarodowej nie są dostępne w żadnym publicznym rejestrze. Jedynym posiadaczem tego typu danych jest agent rejestrowy spółki, który jest prawnie zobowiązany do zachowania dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu w całkowitej poufności. Tego typu spółka nie podlega żadnym kontrolom, nie podlega sprawozdawczości finansowej oraz ma swobodę w prowadzeniu swoich ksiąg rachunkowych.
Tak utworzony podmiot prawny może posiadać jednego udziałowca i jednego dyrektora, którym będzie ta sama osoba fizyczna, nie ma wymogu lokalnego dyrektora.

Natomiast szczególnie wartą uwagi formą działalności rejestrowanej w Republice Seszeli jest Special License Company (CLS) podlegająca opodatkowaniu w wysokości 1,5% od dochodu niezależnie od miejsca powstania tego dochodu, gdzie jest to jedyne podatkowe obciążenie tego typu spółki. Korzyści płynące z opodatkowania spółki CLS to m.in. brak traktowania jej jako podmiot offshorowy oraz możliwość korzystania z przywilejów jakie niosą ze sobą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania które Republika Seszeli podpisała z takimi państwami jak Belgia, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Cypr, Malezja, Indonezja, Republika Południowej Afryki, Mauritius, Wietnam, Tajlandia, Botswana, Katar, Barbados. Ponadto w przeciwieństwie do IBC, podmiot prawny CLS uznawany jest przez zagraniczne władze fiskalne za rezydenta Seszeli, co w przeciwieństwie do innych podmiotów traktowanych jako offshorowe pozwala na prowadzenie interesów zagranicznych tego typu powołanej spółki bez nadmiernych trudności ze strony zagranicznych fiskusów.
Spółka CLS może zostać utworzona m.in. w celu prowadzenia bankowości offshorowej, ubezpieczeń i reasekuracji offshorowej, działalności inwestycyjnej, posiadania patentów, prowadzenie działalności w zakresie zarządzania i doradztwa inwestycyjnego w tym pośredników Introducing Broker, jak również może posłużyć do utworzenia podmiotu holdingowego.

Również w przypadku CLS dane personalne rzeczywistych beneficjentów, udziałowców, dyrektorów spółki nie są publicznie dostępne (chociaż w tym przypadku znajdują się one w rządowym rejestrze dyrektorów i udziałowców), nie ma również wymogu aby spółka posiadała lokalnych dyrektorów.

Zapoznaj się z artykułem raje podatkowe