Malta

Zakładanie spółek na Malcie

Republika Malty jest wyspiarskim państwem położonym na Morzu Śródziemnym na południe od Sycylii. Poprzez wzgląd na panujące tu temperatury, dostęp do ciepłego morza oraz atrakcyjne ceny, jest to popularny kierunek wypoczynkowy.

Jednak poza udanymi wakacjami kraj ten ma do zaoferowania znacznie więcej, w tym również interesujące możliwości w zakresie ochrony majątku, jak również planowania finansowego.

Stabilna sytuacja polityczna na Malcie sprzyja m.in. zakładaniu trustów prywatnych i komercyjnych, jak również lokowania tutaj majątku przez beneficjentów. Opodatkowanie maltańskiego trustu zależy od wielu czynników takich jak rezydentura podatkowa stron trustu, rodzaj i lokalizacja majątku którego trust dotyczy, jak również rodzaj czynności podjętych przez strony związane z trustem, tj. rozliczanie majątku objętego trustem, zarządzanie trustem, podział lub transfer aktywów objętych trustem. Równocześnie należy zauważyć, że z punktu widzenia międzynarodowego planowania finansowego, samo utworzenie maltańskiego trustu przez osobę nie będącą rezydentem Malty może nie tylko stanowić skuteczne zabezpieczenie aktywów objętych maltańskim trustem, ale również samo w sobie stanowić alternatywę podatkową. W zależności od rzeczywistych potrzeb beneficjenta, może on również w oparciu o tutejsze ustawodastwo założyć fundację.

Za planowaniem finansowym z wykorzystaniem jurysdykcji Malty, jak również zakładaniem tutaj trustów przemawia m.in. fakt podpisania przez Maltę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z blisko 65 krajami, w tym również z Polską.

Na Malcie istnieje kilka rodzajów rezydencji podatkowej, natomiast najkorzystniejszym wyborem będzie Ordinary Residence, który m.in. wiąże się z brakiem skomplikowanych procedur i wymogów ze strony władz maltańskich wobec cudzoziemców, którzy są zainteresowani uzyskaniem tego typu rezydencji podatkowej na Malcie. Ordinary Residence może uzyskać cudzoziemiec, który na terytorium Malty ma zamiar przebywać ponad 183 dni w roku oraz wykaże się samodzielnością finansową, tj. spełni on minimalny wymóg majątkowym lub zarobkowy, który przewidział ustawodawca. Majątkowe minimum to posiadanie kwoty 14 000 euro dla pojedynczych osób i 23 300 euro dla małżeństw chcących zostać tutejszymi rezydentami. Natomiast minimum zarobkowe to kwota zarobku nie mniejsza niż 84,95 euro tygodniowo dla osób pojedynczych i 93,10 euro dla małżeństw. Kryterium zarobkowe można spełnić zatrudniając się na Malcie lub też otwierając własny biznes. Wystarczy spełnić jedno z przedstawionych minimów, tj. minimum majątkowe lub minimum zarobkowe. Jednakże przedstawione tu kryteria dotyczą osób będących obywatelami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawione tu kryteria są znacznie surowsze dla osób spoza UE/EOG. Korzyści stania się rezydentem podatkowym w oparciu o rezydenturę Ordinary Residence to zwolnione od podatku dochody uzyskane poza terytorium Malty pod warunkiem, że nie zostaną one przetransferowane na terytorium Malty. Również zyski kapitałowe, otrzymywane przez rezydentów, których źródło pochodzenia znajduje się poza terytorium Malty nie podlegają jakiemukolwiek opodatkowaniu.

Malta podpisała umowy o wymianie informacji podatkowych z Gibraltarem, Bermudami oraz Bahamami.

Powyższe sprawia, że założenie spółki na Malcie może być ważnym elementem międzynarodowego planowania finansowego.

Zobacz też inne raje podatkowe