Liechtenstein

Zakładanie spółek w Liechtenstein

Swój status w rozumieniu powszechnym, jako raju podatkowgo, Księstwo Lichtenstein zawdzięcza kilku czynnikom. Położony nad górnym Renem, na tle malowniczych alpejskich łańcuchów, przyciąga uwagę już pod kątem geograficznym – jednak to wybitnie wolnorynkowa gospodarka, minimalne obowiązki podatkowe rezydentów i stabilny system prawny sprawiły, że to górskie państwo stało się rozpoznawalnym na całym świecie „rajem korporacyjnym” i jednym z niewielu rajów podatkowych Europy.

Ma tu siedzibę blisko 80 000 zagranicznych firm i towarzystw finansowych, a produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosi 141,1 tys. dolarów amerykańskich (dane statystyczne z 2008 r) – statystykom tym Księstwo Lichtensteinu zawdzięcza tytuł jednego z najbogatszych państw świata, pozostając jednakowoż jednym z najmniejszych (w rankingu tym zamuje 6 miejsce – zaraz za San Marino, Tuvalu, Nauru, Monako i Watykanem). Z powodu wyjątkowo liberalnej polityki względem depozytów bankowych oraz podatków pozostaje w świetle oceny państwa polskiego (podobnie jak 39 innych krajów) lokalizacją stosującą szkodliwą konkurencję podatkową.

Księstwo Liechtensteinu utrzymuje bliskie stosunki ze Szwajcarią (uczestniąc z nią w Unii Celnej), pozostaje członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz strefy Schengen, choć jak deklaruje nie wyraża zaintersowania możliwością przystąpienia do Unii Europejskiej. Ten swoisty status quo pozostaje nie bez znaczenia dla pozycji Lichtensteinu jako raju podatkowego, warto jednak zauwazyć, że Księstwo wraz ze Wspólnotą Europejską zawarły w lipcu 2003 r. porozumienie przewidujące środki równoważne względem dyrektywy Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek – bliskie stosunki dyplomatyczne z Europą pozostają więc w polityce Lichtensteinu nie tylko mocno zauważalne, a przyczyniają się w znaczący sposób do kształtowania międzynarodowej polityki gospodarczej wobec przedsiębiorców, którzy zdecydują się tam założyć firmę.

Liechtenstein posiada umowy o wymianie informacji podatkowych z Australią, Szwecją, Danią, Wyspami Owczymi, Grenlandią, Islandią, Finlandią, Norwegią, Belgią, Holandią, St. Kitts and Nevis, St. Vincent i Grenadynami, Antiguą i Barbudą, Irlandią, Francją, Monako, Andorą, Niemcami, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Hong Kongiem, San Marino, Urugwajem i Luksemburgiem.

Negatywnie na wizerunek Liechtensteinu wpływają również koszty rejestracji i utrzymania struktur korporacyjnych na terenie kraju – szczególnie w porównaniu z wysokością inwestycji na tle innych jurysdykcji offshore. Nie można także zapominać o aferze, w której z banku LGT (Private Banking und Asset Management – LGT Group) przez agenta niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (Bundesnachrichtendiens) wykradzione zostały dokumenty zawierające dane klientów. Jest to szczególnie niechlubna karta historii w kraju cieszącym się bardzo wysokim poziomem tajemnicy bankowej.

Pośród dostępnych form prowadzenia działalności korporacyjnej szczególnie warto zwrócić uwagę na spółkę typu Ansalt (wyróżnić możemy jeszcze spółkę akcyjną Aktiengesellschaft oraz fundację – Stiftung). Dość popularną formą optymalizacji z wykorzystaniem struktur korporacyjnych w Liechtensteinie jest sprzedaż przez zagraniczną spółkę określonych dóbr na rzecz spółki Anstalt w Liechtensteinie z niską marżą. Wynikiem tak optymalizowanych struktur pozostaje stosunkowo niski dochód podlegający opodatkowaniu od dochodu dla osób prawnych. Do założenia spółki Ansalt wystarczy jeden udziałowiec oraz jeden dyrektor, wymagane jest minimalnie 30.000 franków szwajcarskich kapitału oraz roczna opłata w wysokości min. 1200 franków szwajcarskich (podatek/licencja). Prywatni inwestorzy docenią także możliwość tworzenia prywatnych funduszy inwestycyjnych oraz indywidualnie negocjowanych polis inwestycyjnych. Elastyczne prawo spółek, mimo stosunkowo wysokich kosztów prowadzenia biznesu w Księstwie Liechtensteinu, przy odpowiednim planowaniu strategicznym i wysokim budżecie inwestycyjnym pomaga w kształtowaniu konkurencyjnej oferty offshore.

Zobacz dlaczego warto wykorzystywać raje podatkowe