Delaware (stan USA)

Zakładanie spółek w Delaware

Stan Delaware znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych to jeden z bardziej niekonwencjonalnych rajów podatkowych, ulubiony szczególnie przez amerykańskie korporacje z listy Fortune 500.

Należy podkreślić fakt, że stan Delaware nie znajduje się na liście Ministra Finansów jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, równocześnie oferując wiele korzyści jakie mają do zaoferowania raje podatkowe niejednokrotnie wpisane na przedmiotową listę.

Rekomendowaną formą prawną dla utworzenia podmiotu prawnego w stanie Delaware jest Limited Liability Company. Do wiodących korzyści wynikających z tego typu planowania finansowego należy zakwalifikować przede wszystkim wysoką poufność danych osobowych właścicieli jak również dyrektorów oraz podkreślić fakt, że tutejsze prawo zezwala na składanie dokumentów anonimowo przez właścicieli przedsiębiorstwa, mając na względzie ochronę ich tożsamości.
Równocześnie należy jednak podkreślić, że w przypadku tak podjętej ochrony majątku przed wierzycielami, informacje mogą zostać ujawnione w ewentualnym postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, jednakże przede wszystkim najpierw wierzyciel będzie musiał ustalić, że istnieje prawdopodobieństwo posiadania spółki na terenie Delaware przez osobę od której dochodzi on swoich roszczeń.

Zaletami wybrania spółki LLC jest również brak minimalnego wymaganego kapitału zakładowego oraz rozdzielność majątkowa pomiędzy właścicielami i dyrektorami, a spółką, która powoduje brak odpowiedzialności za ewentualna zobowiązania spółki.

Dodatkowym atutem jest brak nakładania na spółkę jakichkolwiek obciążeń podatkowych w przypadku gdy nie czerpie ona przychodów na terenie Stanów Zjednoczonych, jak również podatku dochodowego jeżeli właściciele spółki nie są tutejszymi rezydentami podatkowymi.

Powyższe sprawia, że założenie spółki w Delaware może być ważnym elementem planowania podatkowego, niemniej jednak często jest wykorzystywana w błędny sposób głównie z myślą tylko i wyłącznie o ominięciu zobowiązań podatkowych jej beneficjentów wobec polskiego fiskusa, które to działania często kończą się postępowaniem karno skarbowym wobec jej właścicieli.

Sprawdź również inne raje podatkowe