Belize

Zakładanie spółek w Belize

Podobnie jak w przypadku seszelskiego raju podatkowego, tak również w Belize zastosowanie planowania podatkowego przy pomocy utworzenia International Business Company (IBC), zwalnia tak utworzony podmiot prawny z wszelkich podatków jeżeli podmiot ten osiąga przychody poza terytorium Belize.

W kwestii wymogów dotyczących utworzenia IBC wymagany jest jeden dyrektor i jeden udziałowiec, może to być również ta sama osoba, a ich dane personalne nie są publicznie dostępne. Nie ma wymogu lokalnego dyrektora. Nie istnieje tu również obowiązek sporządzania zeznań podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

Na liście krajów z którymi Belize podpisało umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdują się Wielka Brytania, Szwecja, Dania oraz z krajami Karaibskiej Wspólnoty CARICOM.

Ponadto Belize mając na celu znalezienie się na białej liście Państw OECD podpisała umowy o wymianie informacji podatkowych z Wielką Brytanią, Australią, Niderlandami, Irlandią, Francją, Finlandią, Norwegią, Szwecją, Islandią, Grenlandią, Danią, Wyspami Owczymi, Portugalią, Meksykiem i Polską.

Założenie spółki w Belize może stanowić interesującą propozycję dla właścicieli w branży e-commerce, patentów, jak również prowadzących działalność w zakresie zarządzania i doradztwa inwestycyjnego w tym m.in. pośredników Introducing Broker i Option Broker.

Zobacz też inne raje podatkowe