O nas

W serwisie eprawnik24.com poświęcamy szczególną uwagę nie tylko udzielaniu rzetelnych porad prawnych, ale również na zachowaniu ich w zrozumiałej formie dla odbiorcy, przedstawieniu właściwych przepisów prawa w których oparcie znajduje dana porada lub orzecznictwie sądów. W myśl zasady, że wydanie rzetelnej i ładnie napisanej porady prawnej to jedno, jednakże zachowanie jej treściwości i łatwo zrozumiałej formy to drugie, kluczowym aspektem dla naszego serwisu pozostaje udzielanie nie tylko rzetelnych porad prawnych ale również zadbanie o ich zrozumiałą formę dla odbiorcy, a w przypadku wystąpienia ewentualnych dalszych wątpliwości, udzielenia dodatkowego objaśnienia.

Ponadto nasz serwis oferuje sporządzanie pism zarówno procesowych, takich jak pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja, wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, wniosek o odroczenie rozprawy i innych, jak również pism nieprocesowych w postaci różnego rodzaju umów takich jak umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowa spółki, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, i innych.

Również konsekwentnie rozwijamy wachlarz usług przygotowany z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych zabezpieczeniem swojego majątku, jak również efektywną optymalizacją podatków z wykorzystaniem rajów podatkowych.