Przedawnienie roszczeń i upadłość konsumencka

Wskutek pogorszenia się sytuacji rynkowej byłem zmuszony zawiesić działalność gospodarczą. Niestety nie udało mi się uregulować niektórych zobowiązań, które powstały podczas prowadzenia działalności, m.in. zobowiązania wobec banków, US i innych instytucji. Próby rozłożenia zadłużenia w US nie powiodły się ponieważ zaproponowana wpłata I raty przez urząd przekraczała moje możliwości spłaty. Obecnie mam zajęte konta bankowe przez komorników, odsetki w US przewyższają moje dochody w związku z tym nie jestem w stanie spłacać odsetek, a co dopiero zadłużenia. Czy w zaistniałej sytuacji zaległości wobec urzędu skarbowego, banków, innych firm i instytucji ulegają przedawnieniu i po jakim czasie ? Czy mogę zgłosić upadłość konsumencką, jakie warunki musiałbym spełnić i jakie niesie to konsekwencje. Czy komornik może zająć rachunek bankowy karty przedpłaconej ?

Sprawdź jak odpowiedział nasz specjalista…


Przedawnienie wierzytelności

W 2008 roku jako firma wykonałem usługę dla kontrahenta, który za usługe nie zapłacił. Skierowałem sprawę do sądu a później oddałem do komornika. Komornik kilka miesięcy temu umorzył postępowanie, stwierdzając niewypłacalność dłużnika. Czy to oznacza, że nie odzyskam wynagrodzenia za zrealizowaną usługę?

Sprawdź jak odpowiedział nasz specjalista…