admin avatar
Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

Odmowa przyjęcia mandatu

Prowadząc samochód zostałam zatrzymana za przekroczenie prędkości o 30 km/h. Odmówiłam jednak przyjęcia mandatu ponieważ nie zgadzam się z wysokością nałożonej na mnie kwoty mandatu. Czy mogę wnieść sprzeciw i do którego sądu powinien on zostać skierowany?

Read more…


Podatek dochodowy od zysków z seszelskiej firmy

Od blisko trzech lat prowadzę sklep internetowy za pośrednictwem mojej firmy zarejestrowanej na Seszelach. Udało mi się rozkręcić biznes, wskutek czego zaczął on przynosić dość przyzwoite zyski, m. in. mogłem sobie w końcu pozwolić na zakup samochodu. Wczoraj otrzymałem wezwanie od mojego urzedu skarbowego w którym jestem wzywany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia wysokości rzeczywistych osiąganych przeze mnie dochodów oraz ich sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym. Sytuacja ta jest dla mnie niezrozumiała ponieważ mój biznes zarejestrowany jest na Seszelach a w zgodzie z tamtejszymi przepisami podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 0%, jak zresztą poinformowała mnie firma która dla mnie zajmowała się rejestracją mojego biznesu.

Read more…


Zatrudnienie przez zagranicznego pracodawcę

Otrzymałem propozycję pracy na terenie Polski od firmy z Niemiec, która jednak nie posiada na terenie Polski oddziału ani przedstawicielstwa. Jednym z warunków pracodawcy jest to, abym przejął obowiązek płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

Read more…


Egzekucja komornicza prywatnego zobowiązania z konta bankowego spółki jawnej

Klika dni temu komornik zajął konto w banku którego właścicielem jest spółka jawna prowadzona przeze mnie i moją wspólniczkę. Niestety mam dług prywatny którego nie byłem wstanie wcześniej spłacić, ale czy komornik w takiej sytuacji może zając rachunek bankowy spółki jawnej w której jestem tylko jednym z właścicieli?

Read more…


Rozwiązanie spółki cywilnej, a zobowiązania

Rozwiązaliśmy spókę cywilną, która niestety nie była wstanie spłacić do końca wszystkich swoich zobowiązań finansowych. W spółce posiadałem 30% udziałów i spłaciłem swoją część zobowiązań. Jednak wierzyciel grozi mi skierowaniem sprawy do sądu jeżeli nie zostanie uregulowana pozostała część. Czy odpowiadam za zobowiązanie wspólnika które to przecież wspólnik powinien opłacić w zgodzie z posiadaną przez niego częścią udziałów?

Read more…


Likwidacja spółki cywilnej

Wraz z przyjaciółką prowadzimy spółkę cywilną, ale zyski są bardzo małe stąd też postanowiłyśmy rozwiązać działalność. Proszę o poradę w jaki prawidłowy sposób nalezy to zrobić i co zrobić z majątkiem spółki cywilnej?

Read more…