Umowa pożyczki, a odpowiedzialność karna

Udzieliłem pożyczki na podstawie umowy pożyczki jako osoba fizyczna. Sama umowa pożyczki została zabezpieczona wekslem własnym, na moją rzecz jako odbiorcy weksla. Niemniej jednak na chwilę obecną mam wątpliwości czy mogę egzekwować ten weksel ponieważ został on wystawiony na kwotę 30 razy wyższą niż kwota całej pożyczki. Niemniej jednak w samej umowie pożyczki zawarty został zapis, że weksel będzie stanowił zabezpieczenie umowy pożyczki na wypadek jej niespłacania przez pożyczkobiorców. W tym miejscu zaznaczam, że dłuznicy nie wywiązywali się z naszej umowy, nie spłacali pożyczek w zgodzie z harmonogramem spłat.
Czy w związku z powyższym mogę domagać się pełnej kwoty wekslowej nie narażając się przy tym na zarzut oszustwa z Art. 286. § 1 kk, w przypadku gdyby dłużnicy w formie obrony postanowili donieść o tym do prokuratury, że nie wiedzieli oni o tym że będą musieli tyle zapłacić, lub też że wysokość weksla jest niewspółmierna do kwot udzielonych pożyczek?

Sprawdź jak odpowiedział nasz specjalista…