Piąta umowa na czas określony

Nauczam przedmiotów ścisłych w dużym liceum publicznym. Jestem nauczycielką dyplomowaną. W szkolę pracuję od 2 lat. Mimo zapewnień dyrektora, że przemyśli moje postulaty dotyczące umowy na czas nieokreślony – znowu otrzymałam dokument wiążący mnie z pracodawcą na okres 6 miesięcy. To piąta taka umowa, pracuję na 1/2 etatu. Liceum w którym nauczam znajduje się w dużym mieście, do naszej szkoły uczęszcza około 700 uczniów. Dowiedziałam się, że większość koleżanek z pracy również związana jest ze szkołą umowami na czas określony. Rekordzistka pracuje u nas już 6 lat, na 13 umowie na czas określony. Kodeks pracy mówi, że 3 umowa z pracownikiem powinna być liczona jako umowa na czas nieokreslony. Czy to, co robi dyrektor w ogóle jest zgodne z prawem?

Sprawdź jak odpowiedział nasz specjalista…